Presentations

From SambaWiki
Revision as of 21:59, 30 May 2017 by Fraz (talk | contribs) (→‎2017)

2017

SambaXP 2017

May 2017 - Göttingen, Germany

2016

SambaXP 2016

May 2016 - Berlin, Germany

2015

SambaXP 2015

May 2015 – Göttingen, Germany


Linux.conf.au 2015

January 2015 – Auckland, New Zealand


2014

SDC 2014

September 2014 - Santa Clara, California, USA


SambaXP 2014

May 2014 – Göttingen, Germany


Linux.conf.au 2014

January 2014 – Perth, Australia


2013

SambaXP 2013

May 2013 – Göttingen, Germany


Linux.conf.au 2013

January 2013 – Canberra, Australia

2012

SambaXP 2012

May 2012 – Göttingen, Germany


Linux.conf.au 2012

January 2012 – Ballarat, Australia


2011

SambaXP 2011

May 2011 – Göttingen, Germany


2010

SambaXP 2010

May 2010 – Göttingen, Germany