Presentations

From SambaWiki
Revision as of 05:29, 31 October 2016 by AmitayIsaacs (talk | contribs) (→‎2015: Add sambaxp2015)

2015

Linux.conf.au 2015

January 2015 – Auckland, New Zealand

SambaXP 2015

May 2015 – Göttingen, Germany

2014

SDC 2014

September 2014 - Santa Clara, California, USA

SambaXP 2014

May 2014 – Göttingen, Germany


Linux.conf.au 2014

January 2014 – Perth, Australia

2013

SambaXP 2013

May 2013 – Göttingen, Germany

Linux.conf.au 2013

January 2013 – Canberra, Australia

2012

SambaXP 2012

May 2012 – Göttingen, GermanyLinux.conf.au 2012

January 2012 – Ballarat, Australia

2011

SambaXP 2011

May 2011 – Göttingen, Germany2010

SambaXP 2010

May 2010 – Göttingen, Germany