Difference between revisions of "Main Page"

(Latest Releases)
(Latest Releases)
(31 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 17: Line 17:
 
== [[User_Documentation|User Documentation]] ==
 
== [[User_Documentation|User Documentation]] ==
 
* [[Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller|Setting up Samba as an Active Directory Domain Controller]]
 
* [[Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller|Setting up Samba as an Active Directory Domain Controller]]
* [[Migrating_a_Samba_NT4_Domain_to_Samba_AD_(Classic_Upgrade)|Migrating a Samba NT4 Domain to Samba AD (Classic Upgrade)]]
 
 
* [[Setting_up_Samba_as_a_Domain_Member|Setting up Samba as a Domain Member]]
 
* [[Setting_up_Samba_as_a_Domain_Member|Setting up Samba as a Domain Member]]
 
* [[Joining_a_Samba_DC_to_an_Existing_Active_Directory|Joining a Samba DC to an Existing Active Directory]]
 
* [[Joining_a_Samba_DC_to_an_Existing_Active_Directory|Joining a Samba DC to an Existing Active Directory]]
Line 58: Line 57:
 
<!-- Latest Samba Releases -->
 
<!-- Latest Samba Releases -->
 
== Latest Releases ==
 
== Latest Releases ==
* [[Samba_Release_Planning#Current_Stable_Release|'''Current Stable Release''']]: [https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.8.5.tar.gz 4.8.5] ([https://www.samba.org/samba/history/samba-4.8.5.html Release Notes])
+
* [[Samba_Release_Planning#Current_Stable_Release|'''Current Stable Release''']]: [https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.11.2.tar.gz 4.11.2] ([https://www.samba.org/samba/history/samba-4.11.2.html Release Notes])
* [[Samba_Release_Planning#Maintenance_Mode|Maintenance Mode]]: [https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.7.9.tar.gz 4.7.9] ([https://www.samba.org/samba/history/samba-4.7.9.html Release Notes])
+
* [[Samba_Release_Planning#Maintenance_Mode|Maintenance Mode]]: [https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.10.10.tar.gz 4.10.10] ([https://www.samba.org/samba/history/samba-4.10.10.html Release Notes])
* [[Samba_Release_Planning#Security_Fixes_Only_Mode|Security Fixes Only Mode]]: [https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.6.16.tar.gz 4.6.16] ([https://www.samba.org/samba/history/samba-4.6.16.html Release Notes])
+
* [[Samba_Release_Planning#Security_Fixes_Only_Mode|Security Fixes Only Mode]]: [https://download.samba.org/pub/samba/stable/samba-4.9.15.tar.gz 4.9.15] ([https://www.samba.org/samba/history/samba-4.9.15.html Release Notes])
 
* [[Samba_Release_Planning|Release Planning]]
 
* [[Samba_Release_Planning|Release Planning]]
  
 +
 +
<!-- Upcoming Events -->
 +
 +
== Upcoming Events ==
 +
 +
* [[Current_events|Upcoming Events]]
  
  
Line 71: Line 76:
 
* [https://www.samba.org/samba/latest_news.html Samba News]
 
* [https://www.samba.org/samba/latest_news.html Samba News]
 
* [[Presentations]]
 
* [[Presentations]]
 +
 +
 +
<!-- Community -->
 +
 +
== Community ==
 +
 +
* [[How to do Samba: Nicely]]

Revision as of 09:37, 29 October 2019